2011/335/ES: Padomes Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 30. maijs ), ar ko Lietuvas Republikai atļauj piemērot atkāpi no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu