Kirjalik küsimus E-003274/11 Michel Dantin (PPE) komisjonile. Heitkoguste vähendamise ühikutega seotud tagasimakstavate ettemaksete ja energiatõhususe sertifikaatide areng transpordisektoris