Mål C-24/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof — Österrike) — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst mot Republik Österreich (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Förbud mot all diskriminering på grund av ålder — Direktiv 2000/78/EG — Uteslutande av den yrkeserfarenhet som har förvärvats före 18 års ålder — Nytt system för löner och uppflyttning i löneklass — Särbehandlingen upprätthålls — Fri rörlighet för arbetstagare — Artikel 45 FEUF — Förordning (UE) nr 492/2011 — Artikel 7.1 — Nationell lagstiftning enligt vilken tidigare anställningsperioder beaktas delvis)