Zaak C-24/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 mei 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst/Republik Österreich (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Verbod van elke vorm van discriminatie op grond van leeftijd — Richtlijn 2000/78/EG — Uitsluiting van de beroepservaring die vóór de leeftijd van 18 jaar is opgedaan — Nieuwe regeling voor bezoldiging en bevordering — Handhaving van het verschil in behandeling — Vrij verkeer van werknemers — Artikel 45 VWEU — Verordening (EU) nr. 492/2011 — Artikel 7, lid 1 — Nationale regeling die bepaalt dat eerdere diensttijdvakken gedeeltelijk in aanmerking worden genomen)