C-24/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. május 8-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst kontra Republik Österreich (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — 2000/78/EK irányelv — A 18. életév betöltését megelőzően szerzett szakmai tapasztalat kizárása — Új díjazási és előmeneteli rendszer — Az eltérő bánásmód fenntartása — Munkavállalók szabad mozgása — EUMSZ 45. cikk — 492/2011/EU rendelet — A 7. cikk (1) bekezdése — A korábbi szolgálati idők részleges figyelembevételét előíró nemzeti szabályozás)