predmet C-24/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 8. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof — Austrija) — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst protiv Republike Austrije (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Zabrana svake diskriminacije na temelju dobi — Direktiva 2000/78/EZ — Isključenje radnog iskustva stečenog prije dobi od 18 godina — Novi sustav plaća i napredovanja — Zadržavanje različitog postupanja — Slobodno kretanje radnika — Članak 45. UFEU-a — Uredba (EU) br. 492/2011 — Članak 7. stavak 1. — Nacionalni propis koji predviđa djelomično uzimanje u obzir prethodnih razdoblja rada)