Sag C-24/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. maj 2019 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst mod Republik Österreich (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — forbud mod forskelsbehandling på grund af alder — direktiv 2000/78/EF — manglende hensyntagen til erhvervserfaring, der er erhvervet inden det fyldte 18. år — ny ordning for løn og oprykning — opretholdelse af forskelsbehandlingen — arbejdskraftens frie bevægelighed — artikel 45 TEUF — forordning (EU) nr. 492/2011 — artikel 7, stk. 1 — national lovgivning, som bestemmer, at tidligere tjenesteperioder delvist tages i betragtning)