Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (JO L 280, 27.10.2009) şi Regulamentul (UE) nr. 86/2010 al Comisiei din 29 ianuarie 2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte definiţia produselor pescăreşti şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2009 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii referitoare la inspectarea navelor de pescuit din ţările terţe şi acordurile administrative privind certificatele de captură ( JO L 26, 30.01.2010)