Decizia (UE) 2016/763 a Consiliului din 13 mai 2016 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului privind achizițiile publice, cu privire la proiectul de decizie privind procedurile de arbitraj în temeiul articolului XIX alineatul (8) din Acordul revizuit privind achizițiile publice