Padomes Lēmums (ES) 2016/763 (2016. gada 13. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Publiskā iepirkuma komitejā attiecībā uz lēmuma par šķīrējtiesas procedūrām saskaņā ar Pārskatītā nolīguma par publisko iepirkumu XIX panta 8. punktu projektu