Odluka Vijeća (EU) 2016/763 od 13. svibnja 2016. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za javnu nabavu u pogledu nacrta odluke o arbitražnim postupcima na temelju članka XIX. stavka 8. Revidiranog sporazuma o javnoj nabavi