Întrebare scrisă E-010586/11 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. VP/ÎR – Răspunsul Statelor Unite referitor la programul nuclear iranian