Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru za kmetijstvo, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede spremembe prilog 1 in 2 k Sporazumu