Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, în ceea ce privește modificarea anexelor 1 și 2 la acord