Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liidu nimel võetavat seisukohta, mis võetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega moodustatud ühises põllumajanduskomitees seoses kõnealuse kokkuleppe 1. ja 2. lisa muutmisega