Eriaruanne nr 6/2004: Veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi kasutuselevõtt Euroopa Liidus koos komisjoni vastustega