Απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 1993 για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα της ενδιάμεσης συμφωνίας, σχετικά με το εμπόριο και εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Ρουμανίας, αφετέρου