Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2017.