Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení#Oddíl 1 - Právní akty Unie#Článek 291