Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller sektorsöverenskommelsen om exportkrediter för civila luftfartyg