Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2060 ze dne 7. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu uvedené dohody s ohledem na přistoupení Nezávislého státu Samoa a Šalamounových ostrovů k dohodě