Ogłoszenie skierowane do osoby, do której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/798/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/584 i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 224/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/582 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej 2020/C 140/01