Komisjoni määrus (EL) 2020/763, 9. juuni 2020, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses trikaltsiumfosfaadi (E 341 (iii)) spetsifikatsioonidega (EMPs kohaldatav tekst)