Mål T-181/18: Överklagande ingett den 9 mars 2018 – Multifit Tiernahrungs mot EUIPO (TAKE CARE)