Zaak T-181/18: Beroep ingesteld op 9 maart 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (TAKE CARE)