Lieta T-181/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. martā – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (“TAKE CARE”)