Kohtuasi T-181/18: 9. märtsil 2018 esitatud hagi – Multifit Tiernahrungs versus EUIPO (TAKE CARE)