Kohtuasi T-777/16: Üldkohtu 8. novembri 2017. aasta otsus – Isocell versus EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi iCell. Insulation Technology Made in Sweden taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk Isocell, varasem rahvusvaheline sõnamärk Isocell ja varasem rahvusvaheline ning siseriiklik sõnamärk ISOCELL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))