Kirjalik küsimus E-0579/10, mille on esitanud Morten Messerschmidt (EFD) komisjonile. Valitsustevaheline kliimamuutuste töörühm