Kirjalik küsimus P-5039/10 Sajjad Karim (ECR) komisjonile. Kahe kodakondsusega Euroopa kodanike kaitse