Komisjoni määrus (EÜ) nr 1267/94, 1. juuni 1994 , millega kohaldatakse teatavate piiritusjookide vastastikuse tunnustamise kokkuleppeid Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel