Kirjalik küsimus P-1607/07 Esitaja(d): Sajjad Karim (ALDE) komisjonile. Hädavajalik humanitaarabi Sri Lankale