Lieta T-591/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Transavia Airlines/Komisija (Valsts atbalsts – Lidostas pakalpojumu un mārketinga pakalpojumu līgums – Po-Bearnas tirdzniecības un rūpniecības kameras noslēgts nolīgums ar Transavia – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Attiecināmība uz valsti – Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Priekšrocība – Privātā ieguldītāja kritērijs – Atgūšana – Pamattiesību hartas 41. pants – Tiesības piekļūt lietas materiāliem – Tiesības tikt uzklausītam)