Zaak T-288/18: Arrest van het Gerecht van 20 september 2019 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk NATURE’S VARIETY INSTINCT – Ouder nationaal beeldmerk Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)