Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 1987 r. zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG i 72/461/EWG względem niektórych środków odnoszących się do pomoru świń