Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9999 — BlackRock/Koninklijke Vopak/US Gulf) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 394/01