Komisjoni määrus (EÜ) nr 2375/96, 13. detsember 1996, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta