Věc T-444/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2018 – Furukawa Electric v. Komise „Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Evropský trh s elektrickými kabely – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU – Jediné a trvající protiprávní jednání – Důkaz protiprávního jednání – Doba trvání účasti – Výpočet částky pokuty – Závažnost protiprávního jednání – Přezkum v plné jurisdikci“