Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1630 της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1326 όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα βιομηχανικού, επιστημονικού και ιατρικού εξοπλισμού, οικιακών συσκευών, ηλεκτρικών εργαλείων και παρόμοιων συσκευών, ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού και παρόμοιων συσκευών, εξοπλισμού πολυμέσων, διατάξεων διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης