Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 3D-138 "Dėl dehidratuoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento patvirtinimo"