Resolutie van het Raadgevend Comité van de EER van 26 juni 2002 over de uitbreiding en de toekomst van de EER