Sklep Sveta 2014/538/SZVP z dne 8. julija 2014 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Republike Kolumbije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje