Rozhodnutie Rady 2014/538/SZBP z 8. júla 2014 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Kolumbijskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie