Besluit 2014/538/GBVB van de Raad van 8 juli 2014 betreffende de ondertekening en de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Columbia tot vaststelling van een kader voor de deelname van de Republiek Columbia aan crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie