2014 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas 2014/538/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo, kuriuo nustatomos Kolumbijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos, pasirašymo ir sudarymo