Решение 2014/538/ОВППС на Съвета от 8 юли 2014 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Колумбия за създаване на рамка за участието на Република Колумбия в операции на Европейския съюз за управление на кризи