Euroopa Kohtu (kümnes koda) 17. juuli 2014. aasta määrus.