/* */

2008 m. sausio 28 d. Europos centrinio banko rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Suomen Pankki išorės auditoriaus (ECB/2008/1)