Kirjalik küsimus E-5336/10 Andreas Mölzer (NI) komisjonile. Nafta ohutu tootmine ja transportimine