Písemný dotaz P-0884/10 Christine De Veyrac (PPE) Komisi. Lov tuňáka obecného